تور زمینی مشهد 3و4و5و7 شهریور

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/06/03
  • قطار
  • مقصد: مشهد
  • اعتبار تا: 1398/06/09
  • مدت اقامت: 2 شب

تاریخ های رفت : 3و4و5و7 شهریور 98

رفت و برگشت با قطار اتوبوسی ماهان

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 شناسنامه
2 گواهی محرمیت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 آقای یزدانی 09339884675
2 خانم حسینی 09397474404
3 خانم رسولی 09035558929