تور زمینی مشهد 29 تیر

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/04/29
  • قطار
  • مقصد: مشهد
  • اعتبار تا: 1398/04/31
  • مدت اقامت: 2 شب

رفت و برگشت با قطار 6 تخته درجه 1

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 شناسنامه
2 گواهی محرمیت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم حسینی 09397474404