تور زمینی مشهد6و7و8 اردیبهشت

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/02/06
  • قطار
  • مقصد: مشهد
  • اعتبار تا: 1398/02/11
  • مدت اقامت: 3 شب
   رفت با قطار 4 تخته و برگشت با قطار 6 تخته درجه 1
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کارت ملی
2 گواهی محرمیت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم حسینی 09397474404