تور فیلبند

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/03/03
  • زمینی
  • مقصد: مازندران
  • اعتبار تا: 1398/03/31
  • مدت اقامت: 0 شب

برگزاری تورها جمعه هرهفته

ساعت حرکت  04:00 
ساعت برگشت  00:00 

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مازندران 0 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 اتوبوس توریستی
2 صبحانه
3 عصرانه
4 گشت
ردیف مدرک توضیحات
1 شناسنامه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 آقای یوسفی 09121436570

تورهای مرتبط