تور نمک آبرود

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/05/25
  • زمینی
  • مقصد: شمال
  • اعتبار تا: 1398/05/25
  • مدت اقامت: 0 شب

برگزاری تورها جمعه هرهفته

گشت ها :
تلکابین نمک آبرود،سورتمه ،شهر بازی ، ساحل ، متل قو، جت اسکی ،قایق سواری ،آشکده کندوان

ساعت حرکت  04:00 
ساعت برگشت  00:00 

ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شمال 0 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 صبحانه
2 عصرانه
3 اتوبوس توریستی
4 گشت
ردیف مدرک توضیحات
1 کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 آقای یوسفی 09121436570

تورهای مرتبط