تور مشهد زمینی 7 بهمن

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1397/11/07
  • قطار
  • مقصد: مشهد
  • اعتبار تا: 1397/11/09
  • مدت اقامت: 2 شب
    
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 شب
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت رفت :قطار 6 تخته غزال / برگشت : قطار 6 تخته
ردیف مدرک تعداد
1 شناسنامه
2 گواهی محرمیت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 خانم حسینی 09397474404